موسسه کاشفان استعداد طلایی ایرانیان با تکیه بر تجارب علمی و عملی آماده همکاری با مدارس در مقاطع مختلف جهت اجرای برنامه استعدادیابی برای دانش آموزان در رده های سنی ۱۰-۱۴ و ۱۵-۱۸ می باشد. اجرای دوره استعدادیابی در مدارس دارای منافع بسیاری است که مهم ترین آن سرمایه گذاری بر نقاط قوت به جای سرمایه گذاری بر نقاط ضعف می باشد. در ادامه برخی دیگر از مزایای اجرای برنامه استعدادیابی در مدارس آورده شده است:
۱- آشنایی دانش آموزان با استعدادها و توانمندی های برتر خودشان
۲- آشنایی دانش آموزان با نحوه استفاده عملی از استعدادها در زندگی روزانه شامل تحصیل، فعالیت های اجتماعی و …
۳- کمک به دانش آموزان به منظور انتخاب رشته تحصیلی در دبیرستان و دانشگاه
۴- کمک به دانش آموزان به منظور انتخاب شغل متناسب با استعدادهای برترشان
Children are raised hands in classroom.