مأموریت ما این است ....


تا به شما کمک کنیم با کشف و پرورش استعدادهایتان


شغل و رشته تحصیلی متناسب با خودتان را پیدا کنید


مأموریت ما این است ....


تا به شما کمک کنیم با کشف و پرورش استعدادهایتان


شغل و رشته تحصیلی متناسب با خودتان را پیدا کنید


 

Goldentalent.ir چیست؟

 

آموزش های مورد نیاز برای تبدیل شدن به بهترین خودتان را به دست می آورید.

دکتر محمد سنگی، 15 سال تجربه در مشاغل مختلف را با تحقیقات علمی دانشگاهی ترکیب کرده است تا با ارائه یک سیستم ساده به شما کمک کند بهترین شغل و رشته تحصیلی متناسب با خودتان را پیدا کنید.
اگر به اطراف خود نگاه کنید به راحتی متوجه می شوید که هیچ سیستم اثبات شده علمی و عملی برای انتخاب بهترین مسیر شغلی و تحصیلی ممکن تا کنون وجود نداشته است و همگی ما بر اساس شانس یا توصیه اطرافیان، انتخاب مسیر کرده ایم.
آموزش های ما به شما کمک می کند تا شناخت بیشتری از استعدادها، توانایی ها، علایق و ارزش های خود پیدا کرده و بر اساس آنها مسیر آینده تان را ترسیم کنید.

 

آنچه مشتریان ما می گویند

مازیار ایران مهر

استعدادياب گالوپ با توجه به اينکه نگاه افراد را به توانمندي هايشان معطوف مي کند بصورت ناخودآگاه روي اعتمادبنفس و عزت نفس افراد تاثير فوق العاده اي گذاشته و مي تواند يک شتاب دهنده يا کاتاليزور در زمينه شغلي و شخصي افراد باشد.
بنظر من اين سيستم بايد در مدارس و دانشگاه ها و حتي انجمن هاي امور اصناف براي تقويت قواي دروني افراد بکار گرفته شود.

کیانوش نوری

يکي از مشکلات من علامت سوال منفي روي کارهايم گذاشتن بود، زماني که استعدادها را شناختم ديگر به گونه اي زيبا و انرژي بخش به پذيرش افکار و رفتار خودم رسيدم.
استعدادها مانند گلدان هايي هستند که هر روز نياز به چک کردن و رسيدگي دارند، براي پرورش آنها بايد روزانه در انتخاب شغل، ارتباط با خود و ديگران و در تصميم گيري از آنها استفاده کرد.

علی عسکری

هنگامي که با اين دوره آشنا شدم مانند قطعات پازل به هم ريخته اي بودم که نمي دانستم چگونه بايد خودم را سر هم کنم، حتي از قطعات پازل ديگران نيز درون من قاطي شده بود و نمي دانستم چه کسي بايد باشم يا چه کسي هستم. سردرگمي و احساس ناراحتي و افسردگي عادت من شده بود و به هر دري مي زدم جايگاه انساني خودم را پيدا کنم.
در نهايت، آشنايي با استعدادياب گالوپ و مسير نجات بخش آن، زندگي من را دگرگون کرد و توانستم با شناسايي استعدادها و ويژگي هاي منحصربفردم، حتي به نقاط ضعفم معنا ببخشم.

فاطمه سنگی

نتیجه برنامه استعدادیابی برای من در تحلیل هایی است که نسبت به خودم دارم، می توانم رفتارهای درست و نادرست خودم را به کارکرد مثبت یا منفی استعدادهایم نسبت داده و در نتیجه برای بهبود یا اصلاح آنها با استفاده از پیشنهادات سازنده ی مربوط به همان استعداد، اقدام کنم.
همچنین در مسائلی که ناتوان هستم، دست از سر خودم برداشتم و به جای آن تمرکزم را بر روی توانایی هایم گذاشته ام.