آکادمی استعداد طلایی

سلب مسئولیت


ما تمام تلاشمان را می کنیم تا این محصولات و خدمات و پتانسیل کارآمدی آن ها را به دقیق ترین شکل ممکن به شما معرفی کنیم. آمار و ارقامی که کمپانی ما و مشتریان به شما نشان می دهند، در واقع تخمینی هستند از نتایجی که فکر می کنیم شما می توانید به دست آورید. هیچ تضمینی وجود ندارد که شما الزاماً به این سطح نتایج خواهید رسید؛ و باید این ریسک را بپذیرید که نتایج برای همه یکسان نیست و برای هر نفر با فرد دیگر متفاوت است. بر اساس تجربیاتی که دارید، نتایج شما متفاوت است؛ و بستگی به میزان توانایی فردی، تجربه، تخصص و اشتیاق شما دارد. هیچ تضمینی در ارتباط با سطح موفقیتی که به آن می رسید وجود ندارد. نمونه های واقعی ، و مثال هایی که مشاهده می کنید استثنا هستند و در واقع نمی توانند بیانگر وضعیت خریداران معمولی باشند؛ و به هیچ وجه نشان دهنده و تضمین کننده این موضوع نیستند که همه می توانند به چنین نتایجی برسند. نتایجی که هر نفر می گیرد، بستگی به عقبه، پشتکار، انگیزه و اشتیاق آن فرد دارد.
هیچ تضمینی نیست که نتایج پیشین ، در آینده نیز تکرار شوند. ما نمی توانیم نتایج و موفقیت شما را تضمین کنیم. ریسک های ناشناخته ای در دنیای واقعی وجود دارند که برای ما قابل پیش بینی نیستند که این می تواند نتایج را کاهش دهد. ما مسئول اعمال شما نیستیم.
همان طور که می دانید، اطلاعات ، محصولات و خدمات ما بایستی با تلاش و پشتکار شخص شما همراه شوند. در رابطه با هر موفقیت و یا شکست شما که به نحوی مستقیم و یا غیر مستقیم با خرید و استفاده از محصولات و اطلاعات ما مرتبط است؛ هیچ مسئولیتی بر عهده ما نیست.