آکادمی استعداد طلایی

مالکیت معنوی


این اطلاعیه صرفاً جهت اطلاع رسانی می باشد؛ و به عنوان یک توصیه قانونی مطرح نیست. اگر فکر می کنید به حقوق مالکیت معنوی شما تجاوز شده است، و یا اخطاریه ای مبنی بر تجاوز به مالکیت معنوی دیگران برای شما ایجاد شده، باید سریعاً برای دریافت مشاوره حقوقی اقدام نمایید.
این وبسایت با تمام متعلقات آن از جمله متن، html، نوشته، و تصاویر، توسط گروه استعداد طلایی تولید شده و تحت مالکیت و لیسانس آنها است و تمامی حقوق برای آن ها محفوظ است.
هیچ قسمتی از این وبسایت با هیچ شکل و با هیچ هدفی نباید بازتولید و منتقل شوند که شامل انواع مکانیکی، الکترونیکی یا به نوع دیگر شامل، عکس برداری و ضبط کردن، و یا با هر نوع ذخیره سازی اطلاعات و سیستم بازیابی کننده، یا انتقال با ایمیل، یا استفاده در هر شمایل دیگری است که بدون اجازه کتبی صاحب و مالک وبسایت، ممنوع می باشند.
البته این شامل فایل های دانلودی و کَش های موقتی روی یک کامپیوتر شخصی با هدف بازدید از وبسایت نمی شود. هم چنین اطلاعاتی که در سایت مجوز باز تولید به آن ها داده شده نیز از این قانون ممنوعیت مبرا هستند. این اخطاریه و اعلامیه کپی رایت؛ برای همگان که شامل بازدید کنندگان وبسایت نیز می باشد؛ صدق می کند.